Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.847.487
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

KỲ HỌP THỨ 18 HĐND XÃ KHÓA XII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XII TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 18

HĐND XA 18


Ngày 30-31/12/2020 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, kỳ họp thứ 18 tổ chức với nội dung thảo luận và thông qua các Nghị quyết: Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, ANQP năm 2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP năm 2021; Tình hình công tác thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2020, phân bổ dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2021; một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch và ngân sách năm 2021; Quyết định Chương trình hoạt động của HĐND xã Tam Đàn năm 2021 và xem xét một số nội dung khác theo Luật định.
Về dự kỳ họp có đồng chí Võ Thị Thu Thủy- huyện ủy viên, chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, Đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khu vực xã Tam Đàn. Đại biểu HĐND xã và đại biểu khách mời đảm bảo quy định tổ chức kỳ họp.
Trong năm 2020, HĐND xã tổ chức thành công 2 cuộc họp thường kỳ bao gồm Kỳ họp thứ 17, kỳ họp này đã thông qua 8 Nghị quyết, phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019. Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021...và kỳ họp thứ 18.
Tại mỗi kỳ họp, TT HĐND xã xây dựng Kế hoạch, tổ chức họp liên tịch có sự tham gia lãnh đạo UBND, TT UBMT, các ban HĐND xã để thảo luận thống nhất kế hoạch tổ chức kỳ họp và phân công nhiệm vụ cụ thể, do đó các kỳ họp trong năm tổ chức thành công và đúng quy định của pháp luật.
Ngoài việc thực hiện chức năng giám sát theo quy định trong và giữa 2 kỳ họp... Từ đầu năm đến nay TT HĐND xã đã phối hợp với Ban thường trực UBMTTQVN xã và các ban HĐND xã tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực về quản lý nhà nước. Quá trình giám sát được kịp thời phát hiện những tồn tại trong quá trình trình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND xã, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Trong năm qua, các đại biểu HĐND xã dự tiếp xúc cử tri. Đến nay tất cả các thôn trên địa bàn các đơn vị bầu cử đã được đại biểu HĐND xã đến tiếp xúc cử tri. Kết quả có 27 buổi tiếp xúc cử tri với hơn 1200 lượt cử tri tham dự. Việc giám sát của Đại biểu HĐND xã đối với kết quả xử lý các kiến nghị của cử tri, đối với từng cấp có tác dụng thúc đẩy các cấp xử lý các tồn đọng, phát huy dân chủ trong quá trình xây dựng chính quyền.

hđnd 18

BTT


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền KỲ HỌP THỨ 18 HĐND XÃ KHÓA XII
Green Blue Orange Back to Top