Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.847.487
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

TỔNG KẾT 20 NĂM PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA"

 

Tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Ngày 28/01, xã Tam Đàn đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021-2025.

Từ năm 2000 đến năm 2020, Tam Đàn có 2566 hộ gia đình văn hóa 3 năm đến 10 năm liên tục, đạt tỷ lệ 92,2%; đến năm 2020, toàn xã có 3/5 thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 4 năm liền trở lên; 9 tộc xây dựng quy ước, hương ước và tổ chức lễ ra mắt xây dựng tộc văn hóa và đã có 8 tộc được công nhận đạt danh hiệu tộc văn hóa nhiều năm liền; 100% cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng và được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển, đã khơi dậy được phong trào, hình thành các câu lạc bộ đi vào hoạt động có hiệu quả như: Câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ Cầu lông.... Ở xã và thôn đều có đội văn nghệ thuật xung kích, hằng năm tổ chức từ 2-3 chương trình văn nghệ phục vụ Nhân dân. Các lễ, hội văn hóa được địa phương giữ gìn, tiêu biểu là lễ hội Đình chiên đàn được tổ chức hằng năm...

Hội nghị cũng đã thẳng thắn trao đổi những hạn chế trong triển khai thực hiện phong trào 20 năm qua; đồng thời triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 với các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện hằng năm như: Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ; 5/5 thôn được văn hóa thôn văn hóa; tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa trên 90%; duy trì 10 tộc văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Dip này, UBND xã Tam Đàn đã trao giấy khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích tích cực trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 -2020.

20 NAM 2

20 NAM

 

20 NAM 3 TB


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền TỔNG KẾT 20 NĂM PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA"
Green Blue Orange Back to Top