Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.847.487
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 19

Hội đồng nhân dân xã Tam Đàn khóa XII vừa tổ chức kỳ họp thứ 19. Đây là kỳ họp bất thường để thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Tam Đàn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

UBND xã Tam Đàn đã lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới vào năm 2019 và đã được UBND huyện Phú Ninh phê duyệt tại Quyết định số 5179/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Trong quá trình triển khai thực hiện điều chỉnh, quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại địa phương đã đạt được những hiệu quả cao. Tuy nhiên xét thấy có những điểm chưa hợp lý dẫn đến việc sử dụng đất sản xuất của người dân gặp khó khăn. Vì vậy, cần phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tam Đàn là rất cần thiết và cấp bách, nhằm hoàn thiện các tiêu chí theo quy định mới và tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian đến.

Cũng trong kỳ họp này, HĐND xã cũng đã miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh trong HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

z2429876407278 5c2827a965ebe18fe268c0be31007e4e

TB


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 19
Green Blue Orange Back to Top