Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.847.487
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

ỦY BAN MẶT TRẬN XÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VÀ NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUÓC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện Điều 66 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 7/5/2021 đến ngày 15/5/2021 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đàn đã tổ chức 09 hội nghị tiếp xúc cử tri trên 09 đơn vị bầu cử của xã, để người ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Đàn khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 được trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với đông đảo bà con cử tri tại đơn vị mình ứng cử để báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu đại biểu HĐND xã.

Đây cũng là dịp để cử tri và người ứng cử trao đổi, thảo luận những vấn đề mà cử tri quan tâm. Qua đó, cử tri có điều kiện hiểu rõ hơn, nhìn nhận, đánh giá thực chất hơn về năng lực, trình độ và trách nhiệm của mỗi người ứng cử. Là cơ sở để cử tri quyết định lựa chọn người xứng đáng nhất trong số những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Qua 09 cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri trên 09 đơn vị bầu cử, tổng số cử tri tham dự 312 cử tri và tham gia phát biểu với 45 ý kiến; qua các cuộc hội nghị cử tri đã nghe người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã trình bày dự kiến kế hoạch, chương trình hành đồng của mình và cùng với lời hứa đầy trách nhiệm nếu được bầu làm đại biểu hội đồng nhân xã nhiệm kỳ 2021-2026; bà con cử tri thống nhất cao với nội dung chương trình hành động của người ứng cử và bày tỏ sự tin tưởng mong muốn những người ứng cử hết lòng, hết sức phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân khi được bầu làm Đại biểu HĐND xã; nhiều ý kiến phát biểu của cử tri đã được người ứng cử tiếp thu và bổ sung vào chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026./.

 z2479038772604 83155064990b314129d393fb0ed2d089 copy copy

 PHAN THỊ HỒNG PHÁT


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể ỦY BAN MẶT TRẬN XÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VÀ NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUÓC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Green Blue Orange Back to Top