Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.847.487
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

TAM ĐÀN TỔNG KÊT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ủy ban bầu cử xã Tam Đàn vừa Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 23/5/2021, cuộc bầu cử trên địa bàn xã Tam Đàn đã diễn ra thành công, đây là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi và là ngày hội lớn của Nhân dân trên địa bàn xã. Công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương, tiếp xuc cử ri và tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đảm bảo theo luật định.

Để kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBBC xã Tam Đàn đã đề nghị UBBC huyện Phú Ninh tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân. Đồng thời, UBBC xã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

z2576299402896 2b91d087aff32efe6a45044b90b90384

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền TAM ĐÀN TỔNG KÊT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Green Blue Orange Back to Top