Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.847.487
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

CHI BỘ QUÂN SỰ XÃ TAM ĐÀN 10 NĂM THỰC HIỆN HƯỚNG DẤN SỐ 35-HD/BTCTW CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

Những năm qua, Đảng ủy Tam Đàn đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo Chi bộ Quân sự xã thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Thực tiễn hoạt động của Chi bộ Quân sự xã cũng đã khẳng định được tính đúng đắn về nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy và lực lượng dân quân, dự bị động viên.

Bên cạnh làm tốt chức năng giúp Đảng ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, thời gian qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân thường trực trực chỉ huy, trực chiến vào các ngày Lễ, Tết, ngày cao điểm nghiêm túc theo kế hoạch. Qua các lần kiểm tra, được cấp trên đánh giá là đơn vị duy trì khá tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Hơn nữa, công tác huấn luyện và xây dựng lực lượng dân quân chi bộ thường xuyên quan tâm chú trọng.Từ năm 2009 đến năm 2019, đã xây dựng LLDQ trên địa bàn Tam Đàn với 1.238đ/c; Làm tốt công tác tổ chức tập huấn cán bộ quân sự đảm bảo về quân số, huấn luyện cho lực lượng dân quân đúng nội dung, chương trình, thời gian, theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, với 779 đ/c tham gia. Hằng năm phúc tra huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đảm bảo quân số theo điều động, với 678 đ/c trong 10 năm qua.

received 1268600966594455

Những năm gần đây, quy trình gọi công dân nhập ngũ có nhiều khâu mới. Chính vì vậy, chi bộ lãnh, chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức đăng ký tuổi 17 lần đầu; phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ đối với sự nghiệp Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Do đó 10 năm qua, thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, với 211 thanh niên.

Công tác dân vận, vận động quần chúng của lực lượng vũ trang ở xã hoạt động có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu. Thường xuyên giáo dục và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ và dự bị động viên tiến hành làm công tác dân vận trên địa bàn. Như kết hợp trong huấn luyện hằng năm, giúp nhân dân trong lao động sản xuất, làm đường giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt. Đặc biệt, qua các đợt bão lũ lớn, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên tham gia cùng nhân dân khắc phục lại nhà cửa, đường giao thông, tu sửa kênh mương thủy lợi hơn 1000 ngày công, ổn định lại cuộc sống cho nhân dân, xây dựng và giữ vững mối đoàn kết quân dân.

Những năm qua, chi bộ Quân sự xã Tam Đàn tiến hành tốt việc tổ chức kiểm điểm, phê bình, tự phê bình cho đảng viên trong chi bộ nhằm giúp các đồng chí khắc phục khuyết điểm để có hướng vươn lên. Qua bình xét phân loại đảng viên từ năm 2009-2019, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 75% trở lên, thậm chí có năm đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%. Cạnh đó, trong lực lượng vũ trang đã phát triển kết nạp 23 đảng viên mới. Trong đó đảng viên dân quân thường trực và dân quân cơ động có 13 đồng chí, đảng viên trong dự bị động viên 10 đ/c.

Chi bộ còn thường xuyên tăng cường kiểm tra giám sát đảng viên trong chi bộ ở nơi công tác và nơi cư trú. Và kiểm tra việc thi hành Điều lệ đảng. Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 tiến hành thực hiện một cách nghiêm túc theo quy trình hướng dẫn. Sau khi phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI, khóa XII), nhận thức của các đồng chí đảng viên trong chi bộ được nâng lên. Từng đồng chí đã nỗ lực cố gắng khắc phục khuyết điểm. Sau kiểm điểm phấn đấu thực hiện hoàn thành công tác được phân công và thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ đề ra. Đến nay, hầu hết tất cả đảng viên đều chấp hành tốt các quy định. Ngoài ra chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Xét phân loại chính trị trong tuyển quân, tuyển sinh tạo nguồn và kết nạp thanh niên vào lực lượng dân quân đúng nguyên tắc. Tăng cường chỉ đạo xây dựng đơn vị địa bàn an toàn.

Nhờ thực hiện tốt và đạt được những chỉ tiêu về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, tình hình ANCT-TTATXH Tam Đàn được giữ vững, tạo điều kiện cho kinh tế-xã hội phát triển, đời sống nhân dân từng bước ổn định, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng nâng lên./.

Thúy Kiều


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng CHI BỘ QUÂN SỰ XÃ TAM ĐÀN 10 NĂM THỰC HIỆN HƯỚNG DẤN SỐ 35-HD/BTCTW CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
Green Blue Orange Back to Top